Vid frågor gällande anmälan, bussar och hotell vänligen kontakta:

Vid frågor gällande innehåll och program vänligen kontakta:

Elin Bäck

Mail: elin@kagan.se

Telefon: 070-797 75 05

No name

Mail: 

Telefon: 

GDPR


Kagan Meetings AB
Box 166
101 23 Stockholm
Telefon: 08-643 99 95
Mejl: kagan@kagan.se
Org.nr.: 556804-2864
 
Kagan Meetings AB önskar att du ger ditt samtycket i anmälan (se kryssruta ja/nej) till att lämna vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna registrera dig till aktiviteten, namn på aktiviteten, datum. Uppgifterna kommer att användas till:
·utskick via mejl: bekräftelsebrev, välkomstbrev och annan relevant information om arrangemanget.
·sammanställning av deltagarlista.
·beställning av specialkost, hotellrum och resa.
·utskick via mejl eller sms för inloggning till webbapp.
·registrering av ditt namn på arrangemangsdagen.
 
De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, befattning, mobilnummer, telefonnummer, e-postadress, hotell, resa och specialkost.
Uppgifterna kommer att behandlas av oss inom företaget samt till ange namn på kunden, anläggningen, hotell och om ngn annan ska ha information.
 
Uppgifterna kommer att sparas maximal i sex månader efter arrangemangsdagen, därefter raderas dina personuppgifter ur databasen.
 
Du har enligt GDPR alltid rätt att gratis:
·en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
·begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
·när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Det innebär att du omgående avregistreras från arrangemanget och raderas ur databasen.
skicka in klagomål till Datainspektionen.